Over Frontvisier

Mensen vertrouwen geven en succesvol maken, daar staan wij voor!

Vanuit onze 4 kernwaarden Inlevingsvermogen, Betrokkenheid, Deskundigheid en Resultaatgericht helpen wij mens en bedrijf om persoonlijk en zakelijk te groeien.

Inlevingsvermogen

Het doel van een training van Frontvisier is dat deelnemers nieuwe kennis op doen en vaardigheden leren die ze direct kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk. Dit betekent dat wij niet de expertise van Frontvisier centraal stellen maar juist uitgaan van de persoonlijkheid van het individu, de dynamiek van de groep in relatie tot hun dagelijkse werkzaamheden. Door ons van tevoren heel goed in te leven in bedrijf en medewerker en daardoor achter hun wensen te komen zijn wij in staat om mensen te doorgronden en dichter op hun praktijk te zitten.

Betrokkenheid

Mensen laten groeien en succesvol kunnen laten zijn vraagt meer dan alleen hen trainen. Frontvisier hecht veel waarde aan het echt leren kennen van hun deelnemers. Ieder mens leert, elk moment, elke dag. Daarom gaan wij graag duurzame relaties aan en kijken we graag met onze deelnemers naar morgen. Betrokkenheid creëert inzicht, interesse en wederzijdse groei en daar gaat het uiteindelijk om!

Deskundigheid

De combinatie van jarenlange ervaring in verkoop en communicatie maakt dat wij als trainers en adviseurs ons vak verstaan. Wij doorgronden uw zogenaamde Lastige Situaties en vertalen dat in heldere concrete (maatwerk)trainingen die u verder helpen. Wij trainen uitsluitend om mens en bedrijf te laten groeien, hen resultaten te kunnen laten behalen. Onze deskundigheid ziet u o.a. terug in maatwerk, kennis en ervaring, empathie en uiteraard het borgen van het geleerde. En weet, het houdt hier niet op. Elke dag zijn wij erop gericht om nog beter te worden in ons vak. Dit doen we door continue ons oor te luister te leggen en waar nodig te anticiperen. Binnen en buiten Frontvisier.

Resultaatgericht

Partnership staat bij ons hoog in het vaandel. Wij geloven in en handelen vanuit samenwerking. Door uw verleden, heden en toekomst in termen van resultaten en doelen met ons te delen zijn wij in staat de uitkomst naar gerichte leerdoelen om te zetten. Succes zal ontstaan door wederzijds geloof, focus en commitment. Resultaatgericht is meer dan alleen een goede training. Structureel ontwikkelen van kennis en vaardigheden staat voorop. Hoe? Door borging. Stap voor stap.

Frontvisier biedt echter meer


Geïntegreerd Leren

Frontvisier denkt graag vooruit. Daarom zijn wij continue bezig om de effectiviteit van de wijze van “leren” af te stemmen op het veranderende mens en maatschappijbeeld. Er is bijvoorbeeld steeds meer behoefte aan Geïntegreerd Leren. Frontvisier heeft hierop geanticipeerd door naast het aanbieden van traditionele maatwerkprogramma’s en standaardprogramma’s ook geïntegreerde on-en offlinetraining trajecten aan te bieden.

Wilt u meer weten over Geïntegreerd Leren? Klik dan hier!

Business Coaching

Verder biedt Frontvisier naast een grote diversiteit aan trainingsprogramma’s ook Business coaching aan. Voorbeelden hiervan zijn individuele coaching trajecten, team coaching en management coaching. Bij Business coaching wordt kritisch gekeken naar vaardigheden of persoonlijkheid van de individu dan wel van de groep. Vooraf wordt dit met u besproken en bepaald. Op basis van de doelstelling vaardigheden of persoonlijkheid toetsen wij de persoon dan wel de groep in de praktijk op competenties en capaciteiten. Hierdoor is de coach van Frontvisier prima in staat om de individu of groep te adviseren, te begeleiden en nieuwe inzichten bij te brengen.

Wilt u meer weten over Business Coaching? Klik dan hier!

Assessments

Tijdens het selectieproces van kandidaten voor een bepaalde functie binnen uw bedrijf is het belangrijk te weten of de persoon “past” binnen uw bedrijf. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Het versterkt de onderlinge betrokkenheid en het versterkt de motivatie van de nieuwe medewerker. Ook is het belangrijk voor uw bedrijf om te weten welk ontwikkelingstraject de medewerker moet volgen om als persoon maar ook in zijn rol binnen uw organisatie te kunnen groeien. Frontvisier biedt u dit inzicht door gebruik te maken van een verscheidenheid aan assessments. Frontvisier ondersteunt u bij het maken van de juiste beslissing voor het eventueel in dienst nemen van een nieuwe medewerker. Ook ondersteunen de assessments van Frontvisier het maken van keuzes voor het bepalen van de juiste trainingsprogramma’s en /of de juiste coaching trajecten.

Wilt u meer weten over Assessments? Klik dan hier!

Interim Management

Soms is er binnen bedrijven behoefte aan externe professionaliteit en kennis. Denk dan eens aan een interim manager van Frontvisier. Hij heeft vakinhoudelijke kennis en ervaring, schakelt snel en is direct “on the role”. Interim managers worden vaak ingezet bij crisissituaties, change management, om nieuwe inzichten te bemachtigen of om “de tent eens goed op te schudden”. Ook ontbreekt vaak tijd ,ervaring en kennis om op korte termijn specifieke projecten of opdrachten uit te voeren. Interim management loont dan. Ook als er tijdelijke gaten in de organisatie ontstaan door plotseling overlijden, ziekte, vertrek of zwangerschapsverlof. De interim manager kan dan de tijd overbruggen of tijdelijk waarnemen. Kortom, heeft uw organisatie behoefte aan tijdelijke ondersteuning, kennis en aansturing? Zoekt u voor bepaalde tijd een vervanger? Wilt u uw organisatie weer op scherp zetten? Maak dan vrijblijvend een afspraak! Klik dan hier!